anbi

STICHTING NULPUNT

Datum van oprichting: 19 maart 2007
RSIN nummer: 817746444

Postadres: 
Postbus 59556  
1040 LB

Bezoekadres:
Vondelpark 8a
1071 AA Amsterdam

E-mailadres:
bestuur@nul.nu 

Doelstelling:

• Het bevorderen van vernieuwende kunst en cultuur, artistieke en culturele diversiteit, en van toegankelijke en confronterende kunst- en cultuuruitingen.
• Het stimuleren en ontwikkelen van cultureel, intellectueel, maatschappelijk, politiek en artistiek engagement.
• Het genereren van creativiteit en levendigheid in de regio Amsterdam en het prikkelen van de samenleving en de stad.
• Zich op alle mogelijke manieren in te zetten voor de bescherming en het behoud van cultureel en cultureelhistorisch erfgoed en voor een duurzame (mooie, goede, leuke, rommelige, gezellige, sociale, antikapitalistische) ontwikkeling van de gebouwde omgeving en openbare ruimte in de regio Amsterdam.

 

Beleidsplan:

Sinds haar oprichting op 13 maart 2007 houdt Stichting Nulpunt zich bezig met het behoud en de ontwikkeling van historische panden in de gemeente Amsterdam. Daarbij heeft de stichting niet alleen oog voor losstaande objecten, maar kijkt ook naar de ruimere context, in stedenbouwkundige en sociaal-maatschappelijke zin.

Stichting Nulpunt heeft als doel het bevorderen van vernieuwende kunst en cultuur, artistieke en culturele diversiteit en van toegankelijke en confronterende kunstuitingen. De Stichting wil cultureel en artistiek maatschappelijk engagement stimuleren en levendigheid creëren in de stad. Het beschermen van cultuurhistorisch erfgoed staat daarbij hoog in het vaandel.

De Stichting doet dit onder andere door het creëren van voorwaarden voor het opstarten van culturele projecten en publicaties, het beheren van ruimtes voor exposities en ontmoetingsplaatsen voor kunstenaars, studenten en publiek, en door beginnende projecten te adviseren op het gebied van juridisch en financieel advies.

Vondelbunker
Sinds 2007 heeft de stichting zich ingezet voor het herontwikkelen van een naoorlogse schuilkelder in het Vondelpark. Na talloze voorbereidende gesprekken met onder meer stadsdeel Oud-West [tegenwoordig: Amsterdam West] werd in 2011 een bouwvergunning verleend en kon na renovatie- en herstelwerkzaamheden teneinde een creatieve werk- en ontmoetingsplaats mogelijk te maken. De historische elementen van dit deels monumentale object, zoals installaties voor luchttoevoer, zuivering en distributie, dynamo-aandrijvende fietsinstallaties en zware sluisdeuren, zijn daarbij zo veel mogelijk in ere gelaten. De ruimte is uiteindelijk door Schijnheilig in gebruik genomen, Stichting Nulpunt huurt het object.

Vanaf 2011 is de Vondelbunker het enige pand wat de Stichting beheert. De Stichting zorgt voor de voorwaarden zodat de gebruikersgroep van het  Schijnheilig collectief de programmering kunnen verzorgen. Door een verloop van leden is de naam Schijnheilig komen vervagen en duidt het huidige vaste collectief zich aan met ‘Vondelbunker programmeergroep’.

Met de veranderende leden van de gebruikersgroep is sinds enkele jaren ook de functie meer gericht op het faciliteren en ondersteunen van groepen bij het opzetten van cultureel en experimentele evenementen dan het zelf programmeren. In 2016 is er door de groep een manifest geschreven waarin de hernieuwde voorwaarden waarop men werkt duidelijk is weergegeven voor bezoeker. Inhoudelijk wil de programmeergroep zich inzetten voor het exposeren van kunst en een divers muzikaal programma, maar dit is ook afhankelijk van de diversiteit aan aanvragen die binnenkomen.

In 2017 is er wegens een gebrek aan vermogen om een aantal noodzakelijke verbeteringen die de ruimte nodig had om nog een paar jaar deze te kunnen gebruiken een crowdfundings actie opgezet. Als de vrijwilligers dit niet hadden gedaan was het voortbestaan van de Vondelbuker erg onzeker geweest en eigenlijk niet mogelijk. De actie was een groot succes en door het opgehaalde bedrag kunnen we tot 2021 de ruimte blijven beheren. Ook de bezoekersaantallen en (media)aandacht is sinds die periode nooit zo hoog geweest. Zie de jaarverslagen en financiële overzichten voor meer informatie over de voortgang van de ruimte.

Donaties zijn de enige bron van inkomsten. Deze bestaan uit een aantal vaste donateurs die maandelijks een bedrag overmaken en bezoekers van de ruimte die een donatie achterlaten.

Alle donaties die de Vondelbunker werft worden rechtstreeks ingezet voor het openhouden van de deuren. Omdat geld zoveel mogelijk buiten het programmeer proces wordt gehouden, blijft succes van een event een onmeetbare en radicaal persoonlijke ervaring. Kunstenaars die hun werk verkopen dragen een commissie van 15% af aan de Vondelbunker voor het gebruik van de ruimte, mocht een groep subsidie of andere vorm van budget hebben dan vragen wij een klein deel van dat bedrag. Voor artiesten die bij de Vondelbunker optreden is per avond een reis- en onkostenvergoeding van 50 tot maximaal 70 euro beschikbaar.

BELEIDSPLAN