Welkom bij Stichting Nulpunt

Sinds haar oprichting op 13 maart 2007 houdt Stichting Nulpunt zich bezig met het behoud en de ontwikkeling van historische panden in de gemeente Amsterdam. Daarbij heeft de stichting niet alleen oog voor losstaande objecten, maar kijkt ook naar de ruimere context, in stedenbouwkundige en sociaal-maatschappelijke zin.

Klik hier voor de  Anbi pagina van Stichting nulpunt.

Engagement & Participatie

Stichting Nulpunt heeft als doel het bevorderen van vernieuwende kunst en cultuur, artistieke en culturele diversiteit en van toegankelijke en confronterende kunstuitingen. De Stichting wil cultureel en artistiek maatschappelijk engagement stimuleren en levendigheid creëren in de stad. Het beschermen van cultuurhistorisch erfgoed staat daarbij hoog in het vaandel.

Ondersteuning & Advies

De Stichting doet dit onder andere door het creëren van voorwaarden voor het opstarten van culturele projecten en publicaties, het beheren van ruimtes voor exposities en ontmoetingsplaatsen voor kunstenaars, studenten en publiek, en door beginnende projecten te adviseren op het gebied van juridisch en financieel advies.

Vondelbunker

Sinds 2007 heeft de stichting zich ingezet voor het herontwikkelen van een naoorlogse schuilkelder in het Vondelpark. Na talloze voorbereidende gesprekken met onder meer stadsdeel Oud-West [tegenwoordig: West] werd in 2011 een bouwvergunning verleend en kon na renovatie- en herstelwerkzaamheden teneinde een creatieve werk- en ontmoetingsplaats mogelijk te maken. De historische elementen van dit deels monumentale object, zoals installaties voor luchttoevoer, zuivering en distributie, dynamo-aandrijvende fietsinstallaties en zware sluisdeuren, zijn daarbij zo veel mogelijk in ere gelaten. De ruimte is uiteindelijk door Schijnheilig in gebruik genomen, Stichting Nulpunt huurt het object.

Andere Projecten

De stichting ondersteunde van januari 2010 – september 2011 een creatief project in de Koningin Emmaschool op de Passeerdersgracht. In samenwerking met collectief Schijnheilig heeft de stichting met dit gemeentelijk monument geparticipeerd aan de Dag van de Architectuur van ARCAM in juni 2010 en aan de Open Monumentendag in september 2010. Bij deze evenementen zijn rondleidingen georganiseerd en is een expositie gehouden over de historische ontwikkeling van de omgeving. Vele honderden mensen konden hiervan genieten. De stichting hoopte samen met Schijnheilig en stadsdeel Centrum een rol te kunnen spelen in de herontwikkeling van dit monument, maar heeft dit wegens te wijd uiteenlopende visies tussen stadsdeel Centrum en de andere partijen het project moeten opgeven.